vision Muzus

vision Muzus

Dit is wat wij doen!

Muzus creëert producten en diensten op basis van inzicht in de leefwereld en motivaties van mensen. Door op een prikkelende manier empathie te creëren voor de doelgroep gaat feitelijke informatie leven en worden oplossingen passend en waardevol.

Onze klanten signaleren vaak een kans of situatie: what. Deze vertalen ze naar een oplossing: how. Deze oplossingen wordt daarna geëvalueerd met hun doelgroep: why. Dit zijn de juiste ingrediënten voor innovatie, maar Muzus draait dit proces om. Wij exploreren eerst de motivaties en beleving van mensen, het waarom achter bepaald gedrag, en deze inzichten vertalen we naar de juiste oplossing. Wij gaan vanuit de what op zoek naar de why en dat vertalen we naar de how.

Onze praktische en visuele aanpak slaat een brug tussen onderzoek en ontwerp. Het vertalen van latente behoeftes in concrete, toepasbare oplossingen is onze kracht. Wij helpen onze klanten richting geven aan innovatieprocessen waarbij de doelgroep centraal staat. Vanuit het perspectief van de gebruiker ontwerpen of verbeteren we producten en diensten, ontwikkelen we een visie of strategie en geven we communicatie en marketing de juiste insteek.