Contextmapping

Contextmapping

De methoden als basis van ons werk

Muzus ontwerpt voor en mét mensen. We brengen de leefwereld en behoeften van mensen in kaart en betrekken hen in alle fasen van het ontwerpproces. Hiervoor maken we gebruik van contextmapping, generatieve technieken en co-creatie. Achterhalen wat de latente behoeftes zijn van mensen vraagt om een andere aanpak dan conventionele onderzoeksmethoden. Muzus geeft mensen de juiste tools in handen, die hen in staat stellen zich te uiten en persoonlijke verhalen te delen.

Contextmapping is een methode die is ontwikkeld aan de TUDelft, en maakt het mogelijk de context rondom een bepaald onderwerp in kaart te brengen. Sinds 2007 brengt en verscherpt Muzus contextmapping in de commerciële praktijk. Daarnaast geven we jaarlijks een keuzevak voor master studenten Industrieel Ontwerpen, waarin wij onze praktijkervaring, het bedrijfsleven en de theorie bij elkaar brengen.

Naast lesgeven blijven we ons continu ontwikkelen in user-centered onderzoeks- en ontwerpmethoden door regelmatig te publiceren over praktijkcases, onze methoden en praktijkervaring. Ga naar publicaties om meer te lezen hierover.